فایل ورد نقش تعاملات دانشجويان و اساتيد در تکوين سرمايه اجتماعي دانشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد نقش تعاملات دانشجويان و اساتيد در تکوين سرمايه اجتماعي دانشگاهي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله جامعه شناسي ايران

تعداد صفحات :30

تعاملات و ارتباطات بین دانشجویان و اساتید یکی از اصلی ترین عرصه های ارتباطات در آموزش عالی و مهم ترین سرمایه دانشگاهی محسوب می شوند. این پژوهش با روش پیمایشی و کاربرد ابزار پرسش نامه مناسبات بین دانشجویان و اساتید رشته های علوم اجتماعی در دانشگاه های تربیت معلم, تهران, شهید بهشتی, الزهرا و علامه طباطبایی را مورد بررسی قرار می دهد. قلمروهای گوناگون ارتباطی با توجه به آرای جامعه شناسان علم و در ابعاد عینی و ذهنی مورد بررسی قرار گرفته اند؛ یافته های پژوهش نشان می دهد که روابط دانشجویان در قلمروهای مختلف با اساتید خود پایین است و میزان روابط در دانشگاه های مورد بررسی با همدیگر تفاوت دارد. بر اساس این یافته ها افزایش ارتباطات دانشجویان با اساتید بر متغیرهای تحصیلی و روان شناختی از قبیل میزان پیشرفت تحصیلی, احساس غرور و خود اثر بخشی دانشجویان تاثیرگذار است. بخش پایانی این مقاله, با توجه به اهمیت تعاملات و ارتباطات در بهبود فضای آموزشی و ارتقای یادگیری, برخی از راهکارها را برای توسعه این مناسبات ارایه می دهد.
کلید واژه: جامعه شناسی علم, تعاملات و ارتباطات دانشجویان و اساتید, ساختار اجتماعی آموزش, ابعاد ذهنی و عینی ارتباطات آموزشی, سرمایه اجتماعی دانشگاهی

لینک کمکی