فایل ورد مسيرهاي محتمل در «عرفي شدن» ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مسيرهاي محتمل در (عرفي شدن) ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله جامعه شناسي ايران

تعداد صفحات :41

(مسیرهای محتمل در عرفی شدن ایران) تلاش دارد تا با تعیین جایگاه بحث در ادبیات عرفی شدن, راه خویش را از تاملات پراکنده و اهتمامات و دغدغه های دیگر در این باب متمایز سازد. بررسی عرفی شدن ایران به مثابه یک فرایند محتمل, مستلزم برداشتن سه گام تمهیدی است: 1. داشتن تصویری گویان از (بستر وقوع)؛ 2. تعریفی روشن و ممیز از این (پدیده) و بالاخره 3. وارسی و نقد (ایده های طرح) درباره عرفی شدن ایران. مدل ارایه شده درباره عرفی شدن ایران, مدعای اصلی و محصول نهایی این تلاش است که حاوی اشاراتی است به: 1. عوامل موثر بر این فرایند در چهار سطح کلان, میانه, خرد و خود دین؛ 2. شاخص های تفصیل یافته هر کدام و 3. مسیر و روند وقوع آن ها.
کلید واژه: دین, عرفی شدن, حکومت دینی, روحانیت, روشنفکران

لینک کمکی