فایل ورد بررسي ماهيت طبقاتي تجار در دوره قاجاريه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي ماهيت طبقاتي تجار در دوره قاجاريه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله جامعه شناسي ايران

تعداد صفحات :30

مساله مورد تبیین در این مقاله بررسی استقلال نسبی طبقه تجار از حکومت و فرآیند تغییرات طبقاتی آن ها در دوره قاجاریه می باشد. بر این اساس, سوال تحقیق تحت این عنوان (آیا تجار دوره قاجاریه طبقه نسبتا مستقل از حکومت محسوب می شوند؟) بیان شده است. در پاسخ به این سوال و در مقام حل مساله, فرضیه تحقیق با ساختار مفهومی زیر بیان گردیده است: تجار دوره قاجاریه را می توان یک طبقه نسبتا مستقل محسوب کرد به نحوی که تجار تا قبل از عصر امتیازات, یک طبقه اقتصادی, از عصر امتیازات تا انقلاب مشروطه به طبقه اجتماعی و از انقلاب مشروطه تا پایان مجلس اول به یک طبقه سیاسی تبدیل شده اند. در ادامه فرضیات از طریق داده های تجربی که به روش تاریخی گردآوری شده مورد داوری قرار گرفته اند. یافته های تجربی دلالت بر تایید دستگاه نظری این تحقیق دارد.
کلید واژه: طبقه, طبقه اقتصادی, طبقه اجتماعی, طبقه سیاسی, تجار, کنش متقابل میان سیستم اقتصادی (تجار) و سیستم سیاسی (حکومت)

لینک کمکی