فایل ورد نقش زنان در توسعه كشورهاي اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد نقش زنان در توسعه کشورهاي اسلامي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)

تعداد صفحات :32

امروزه در سطح جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه, بیشترین تمرکز بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه همه‏ جانبه, یعنی توسعه پایدار و توسعه انسانی می باشد. این نوشتار به طرح این پرسش می پردازد که مشارکت افزون تر زنان چه نقشی در توسعه‎ پایدار در کشورهای اسلامی ایفا می کند؟ با توجه به تجربیات کشورهای توسعه ‏یافته چه چشم ‏اندازی برای این کشورها در این خصوص وجود دارد؟ نویسندگان بر این باور هستند که مقایسه وضعیت کشورهای خاورمیانه و کشورهای مسلمان آسیای جنوب شرقی نشان می دهد که توسعه پایدار در کشورهای اسلامی بدون مشارکت گسترده زنان محقق نمی شود. به همین سبب, مشارکت افزون تر زنان در روند توسعه کشورها امری ضروری است. مهمتر از آن اراده انجام اصلاحات لازم برای تسهیل شرایط ورود زنان به فرایند توسعه‏ تنها راه تضمین تحقق این هدف می باشد.
کلید واژه: برابری جنسیتی, توسعه پایدار, حوزه عمومی, خاورمیانه, مشارکت سیاسی

لینک کمکی