فایل ورد زنان كارآفرين ايراني؛‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ساختارهاي فرهنگي - اجتماعي موثر در ايجاد کسب و کارهاي كارآفرينانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد زنان کارآفرين ايراني؛‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ساختارهاي فرهنگي - اجتماعي موثر در ايجاد کسب و کارهاي کارآفرينانه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)

تعداد صفحات :30

در ایران, کارآفرینی پدیده ای بسیار نو و پژوهش ها به ویژه در مورد کارآفرینی زنان, بسیار محدود می باشد. همچنین, به رغم اینکه در سال های اخیر شاهد تمایل بیشتر زنان ایرانی, به مشارکت اقتصادی و اجتماعی و خصوصا تحصیلات عالی هستیم, قادر به بهره مندی از مشارکت آنان در امور اقتصادی جامعه نمی باشیم. به منظور بررسی عوامل فرهنگی - اجتماعی موثر در راه اندازی فعالیت های اقتصادی کارآفرینانه توسط زنان دانشگاهی ایران, پس از مرور ادبیات کارآفرینی زنان, فهرستی از عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر ایجاد کسب و کارهای جدید بدست آمد. به منظور تعیین عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر ایجاد کسب و کارهای زنان دانشگاهی ایران, پرسشنامه ای طراحی و پس از اصلاح بر اساس نظرات خبرگان کارآفرینی و انجام پیش آزمون, در جامعه نمونه ایران مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که از میان عوامل فرهنگی - اجتماعی که شامل نگرش موافق اطرافیان به زن کارآفرین, ارزش ها و باورهای جامعه, وجود الگوی نقش در اطرافیان, برقراری تعادل بین خانواده و کار, آموزش و محرک های محیطی می باشد, تنها عامل تقویت کننده, نگرش موافق اطرافیان به زن کارآفرین می باشد و سایر عوامل در این امر بی تاثیر هستند.
کلید واژه: الگوهای نقش, ایران, باورهای سنتی, تضاد نقش ها, ساختارهای فرهنگی - اجتماعی, کارآفرینی زنان, کسب و کارهای کارآفرینانه

لینک کمکی