فایل ورد رابطه مفهوم خود و سلامت رواني در فرهنگ شرق و غرب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه مفهوم خود و سلامت رواني در فرهنگ شرق و غرب :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)

تعداد صفحات :25

فرض‏های فرهنگی متفاوت از "خود" در فرهنگ شرق و غرب نه تنها سبب شکل گیری مفهوم خود فردیت یافته در غرب و خود جمع مدارانه در شرق شده است‏, بلکه در ارزیابی و قضاوت افراد در مورد میزان بهزیستی و سلامت روانی‏شان نیز تاثیر گذاشته است. این مقاله ضمن بحث در مورد چگونگی تاثیر‏گذاری فرهنگ در شکل‏گیری مفهوم خود, به بررسی رابطه بین الگوی فرهنگی جمع مداری و حرمت خود با بهزیستی در دختران ایرانی و کانادایی می پردازد. نتایج این بررسی نشان می‏دهد که در دختران ایرانی تمایلات جمعی نقش مهمی در شکل گیری مفهوم خود و سلامت روانی دارد در حالیکه در دختران کانادایی حرمت خود فردی نقش بیشتری در سلامت روانی ایفا می کند.
کلید واژه: بهزیستی‏, سلامت روانی‏, فرهنگ‏, مفهوم خود

لینک کمکی