فایل ورد بررسي سرولوژيکي آلودگي به اسهال ويروسي گاو در گاوهاي اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي سرولوژيکي آلودگي به اسهال ويروسي گاو در گاوهاي اهواز :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشکي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :8

به منظور بررسی آلودگی با ویروس اسهال ویروسی گاو در اهواز, نمونه خون از ورید وداج 572 راس گاو (521 راس ماده و 51 راس نر) از دامداری های صنعتی و سنتی اهواز اخذ گردید. سرم ها تا زمان آزمایش در دمای 20- درجه سانتیگراد نگهداری شدند. نمونه های سرم با استفاده از روش الزا و با کیت تجارتی جهت جستجوی آنتی بادی ویژه ویروس اسهال ویروسی گاو مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج با استفاده از آزمون مربع کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از مجموع 572 راس گاو تحت مطالعه 163 راس (28.5 درصد) دارای آنتی بادی ضد ویروس اسهال ویروسی گاو بودند. فراوانی آلودگی در گاوهای ماده 29.55 درصد و در گاوهای نر 17.64 درصد بود. در دامداری های صنعتی و سنتی فراوانی آلودگی به ترتیب 23.34 , 51.75 درصد بود. بررسی های آماری نشان داد که از نظر درصد آلودگی سرمی بین دو جنس نر و ماده و همچنین بین دامداری های صنعتی و سنتی اختلاف معنی داری وجود دارد (P<0.05).
کلید واژه: ویروس اسهال ویروسی گاو, گاو, الیزا, اهواز

لینک کمکی