فایل ورد بررسي تركيب هاي موجود در اسانس گياه مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f & Wendelbo) در زمان گل دهي در مناطق مختلف رويشي استان هرمزگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي ترکيب هاي موجود در اسانس گياه مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f & Wendelbo) در زمان گل دهي در مناطق مختلف رويشي استان هرمزگان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : گياهان دارويي

تعداد صفحات :8

مقدمه: گونه دارویی مورخوش از خانواده نعناعیان از گونه های انحصاری ایران است که فقط در استان هرمزگان پراکنش دارد و در درمان ناراحتی های گوارشی چون اسهال, نفخ, دل درد و ترشی معده, سوزش معده, سرماخوردگی, سردرد, التیام زخم, رفع گرمای بدن و به عنوان خنکی مصرف می شود.هدف: ترکیب های اسانس برگ گیاه مورخوش در مرحله گل دهی که از مناطق کوه گنو, کوه سرچاهان و کوه تنگ زاغ جمع آوری شده بود مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: از سه رویشگاه اصلی گیاه نمونه های برگ در مرحله گلدهی جمع آوری گردید و پس از خشک کردن در سایه به روش تقطیر با آب با استفاده از دستگاه کلونجر اسانس گیری شد. اسانس به دست آمده با دستگاه های کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی جرمی (GC/MS) مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: در اسانس برگ این گیاه در منطقه کوه گنو 17 ترکیب, در منطقه کوه سرچاهان 22 ترکیب و در منطقه کوه تنگ زاغ 14 ترکیب وجود دارد که به ترتیب 97.4, 98.7 و 98.6 درصد وزن اسانس را تشکیل می دهند. بازده اسانس در این سه منطقه به ترتیب 6.5, 6.1 و 5.3 درصد بود. دو ترکیب لینالول و کامفور بیشترین میزان را دارا بودند. ترکیبات گاما ترپینن, اکتا - 3– کارن, اکتان – 3– وان, میرسن, بتا بیزابولن, تیمول و ترپینولن در منطقه کوه گنو, ترکیبات سیس و ترانس لینالول اکسید, لینالول, بتا المن, بتا کاریوفیلن, نرال, ژرانیول, ژرانیال, کامفور و آلفا ترپینئول در منطقه کوه سرچاهان و ترکیبات آلفا پینن, کامفن, ارتو سیمن, لیمونن, برنئول, نرول و سیس جاسمن در منطقه کوه تنگ زاغ دارای بیشترین مقدار بودند.نتیجه گیری: میزان و تعداد ترکیبات اسانس برگ گیاه مورخوش در مناطق رویشی مختلف متفاوت است.
کلید واژه: مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f & Wendelbo), مرحله گل دهی, اسانس, کوه گنو, کوه سرچاهان, کوه تنگ زاغ, استان هرمزگان

لینک کمکی