فایل ورد بررسي اثر طول مدت پروار بر صفات رشد، لاشه و بازده اقتصادي بره هاي نر نژاد شال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر طول مدت پروار بر صفات رشد, لاشه و بازده اقتصادي بره هاي نر نژاد شال :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشکي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :8

تعداد 24 راس بره نر به 4 گروه مساوری تقسیم و در چهار جایگاه جداگانه پرورش داده شدند. گروه اول, دوم, سوم و چهارم به ترتیب به مدت 90 و 105 و 120و 135 روز پروار و سپس کشتار شدند. درصد لاشه سرد به وزن خالی بدن درچهار گروه مزبور به ترتیب برابر با 62.2±4.4 , 59.9±3.3 , 57.5±1.7 , 57.0±0.94 و این تفاوت ها معنی دار بود (p<0.01). میانگین درصد مجموع چربی زیر جلدی و بین عضلانی در چهار گروه به ترتیب برابر با16.0±2.4 , 15.2±2.4 , 13.4±3.2 , 11.2±1.6 و این تفاوت ها معنی دار بود (p<0.05). تفاوت میانگین درصد پروتئین خام, چربی خام, خاکستر و رطوبت بافت نرم لاشه در بین چهار گروه آزمایشی معنی دار بود (p<0.01). همچنین تفاوت درصد میانگین وزن روده بزرگ, کوچک, خون, چربی احشایی و کلیه به وزن زنده در گروه های مختلف معنی دار بود (p<0.01). نتایج نشان داد با طولانی شدن مدت پروار سود خالص دامپرور برای هر کیلوگرم افزایش وزن زنده زیاد می شود. در ضمن چون با طولانی شدن مدت پروار بهره وری مواد غذایی و همچنین کیفیت لاشه کاهش می یابد, لذا این عمل در جهت مصالح عمومی نبوده و باید برای کنترل آن برنامه ریزی شود.
کلید واژه: نژاد شال, طول دوره پروار, چربی لاشه, بهره وری

لینک کمکی