فایل ورد بررسي صحرايي وجود مقاومت نسبت به آلبندازول در نماتودهاي دستگاه گوارش گوسفندان استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي صحرايي وجود مقاومت نسبت به آلبندازول در نماتودهاي دستگاه گوارش گوسفندان استان خوزستان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشکي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :9

در این مطالعه مقاومت نسبت به آلبندازول در 15 گله گوسفند از مناطق مختلف استان خوزستان, بر اساس آزمون کاهش تعداد تخم در مدفوع و کالبد گشایی دام های درمان شده مورد بررسی قرار گرفت. در هر گله دو گروه 15 تایی دام شامل گروه آلبندازول (درمان شده با 5 mg/kg آلبندازول) و گروه کنترل ( درمان نشده) انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفتند. همچنین به وسیله کشت نمونه های مدفوع و کالبد گشایی تعداد 4 راس از دام های گروه درمان شده با آلبندازول گونه های نماتود مقاوم نسبت به آلبندازول تعیین گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که در 27 درصد گله های مورد آزمایش مقاومت نسبت به آلبندازول وجود دارد, 53 درصد گله ها مشکوک به مقاومت بقیه نسبت به آلبندازول حساس می باشند همچنین نتایج کشت نوزاد و کالبد گشایی دام ها نشان داد که مقاومت در مقابل آلبندازول مربوط به گونه های استرتاژیاسیرکومسینکتا و مارشالاجیامارشالی می باشد.
کلید واژه: آلبندازول, مقاوم, خوزستان, گوسفند

لینک کمکی