فایل ورد مطالعه پادگن هاي دخيل در ايمني همورال ويروس IBR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مطالعه پادگن هاي دخيل در ايمني همورال ويروس IBR :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشکي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :6

این تحقیق با هدف مطالعه الگوی پروتئینی و بررسی پادگن های دخیل در ایمنی همورال در فاصله زمانی بهار 1382 تا بهار 1384 انجام گرفت. 10 نمونه ویروس IBR جدا شده از موارد تنفسی بیماری, که قبلا با توسل به آزمون خنثی سازی سرم تایید شده بودند. برای این منظور انتخاب گردیدند. کلیه نمونه ها در کشت سلولی تکثیر شده و پس از خالص سازی به روش اولتراسانتریفوژ, آزمون SDS –PAGE وایمونوبلاتینگ با سرم های مثبت مربوط به گاوهای آلوده انجام گرفته و وزن ملکولی باندهای پروتئینی, در هر دو آزمون مشخص گردید. پس از آزمایش مشخص گردید که تمام نمونه ها از لحاظ تعداد باند و وزن مولکولی با یکدیگر مشابه بودند, جز در یک نمونه که باند اضافه 125-120 کیلو دالتونی مشاهده گردید. در ایمونوبلاتینگ نمونه های ویروسی با آنتی سرم گاوی, 12 باند با وزن های مولکولی 25 , 32 , 38 , 40 , 45 , 55, 70, 77, 97, 115, 130, 150 کیلو دالتونی شناسایی شد که نشانگر دخیل بودن این پادگن ها در تحریک ایمنی همورال در گاوهای آلوده به این ویروس می باشد.
کلید واژه: ویروس IBR, SDS – PAGE, ایمونوبلارتینگ, پادگن

لینک کمکی