فایل ورد تعيين عمل ژن ها و وراثت پذيري بعضي از صفات مرتبط با كيفيت برنج با استفاده از تجزيه و تحليل گرافيكي داي آلل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تعيين عمل ژن ها و وراثت پذيري بعضي از صفات مرتبط با کيفيت برنج با استفاده از تجزيه و تحليل گرافيکي داي آلل :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم کشاورزي ايران

تعداد صفحات :8

بمنظور بررسی عمل ژن و وراثث پذیری بعضی از صفات مرتبط با کیفیت در ارقام مختلف برنج, پنج لاین خالص از ارقام اصلاح شده خارجی, داخلی و محلی شامل ارقام IR28 , گیل 3, دم سیاه, غریب و سنگ جو در قالب یک طرح دای آلل ناقص با هم تلاقی داده شدند. در مرحله بعد تنوع صفات میزان آمیلوز دانه, دمای ژلاتینی شدن و قوام ژل دانه برنج برای همه ژنوتیپ ها (والدین و F1 ها) در قالب یک طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس اختلاف معنی داری را برای تمام صفات مورد بررسی نشان داد به دلیل عدم تحقق فرضیات دای آلل برای صفت دمای ژلاتینی شدن تجزیه و تحلیل دای آلل در مورد این صفت انجام نگرفت. تجزیه ژنتیکی صفت میزان آمیلوز دانه بیانگر سهم بیشتر عمل افزایشی نسبت به عمل غالبیت ژنها بود, به علاوه وراثت پذیری خصوصی بالای برآورد شده برای صفت مذکور بیانگر پتانسیل بالای انتخاب برای این صفت بود. برای صفت قوام ژل دانه در ارقام برنج مورد مطالعه نقش عمل غالبیت ژنها بیشتر از عمل افزایشی ژنها بود, بنابراین بعنوان یک عامل مطلوب گزینش نمی تواند مد نظر به نژادگران نبات باشد و صرفا در رابطه با تولید رقم های هیبرید F1 می تواند حایز اهمیت باشد.
کلید واژه: آمیلوز, برنج, تجزیه دای آلل, عمل ژن, قوام ژل

لینک کمکی