فایل ورد تحليل ضريب دبي جزيي سرريزهاي جانبي مايل در كانال هاي غيرمنشوري مستطيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تحليل ضريب دبي جزيي سرريزهاي جانبي مايل در کانال هاي غيرمنشوري مستطيلي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم کشاورزي ايران

تعداد صفحات :8

سرریزهای جانبی از جمله سازه هایی می باشند که به طور گسترده ای در سیستم های آبیاری, زهکشی اراضی و فاضلاب شهری استفاده می گردند. در این تحقیق تاثیر شیب مایل تاج سرریز برروی ضریب دبی جزیی در جریانهای زیر بحرانی در کانالهای منشوری و غیر منشوری مستطیلی بررسی گردیده است. با انجام 600 آزمایش یک مدل ریاضی براساس در نظر گرفتن المانهایی در طول سرریز ارایه گردید. نتایج نشان میدهد که مدل ارایه شده بخوبی می تواند رفتار توزیع آب برروی سرریز را پیش بینی نماید.
کلید واژه: جریانهای متغیر مکانی, سرریزهای جانبی, کانالهای غیر منشوری و ضریب دبی

لینک کمکی