فایل ورد بررسي جرب هاي غبار پشم و اهميت آن در بهداشت عمومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي جرب هاي غبار پشم و اهميت آن در بهداشت عمومي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشکي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :5

به منظور شناسایی جرب های غبار پشم تعداد 19 نمونه غبار پشم و سطوح مختلف کارگاه های قالیبافی حومه شهر تبریز جمع آوری شد. جرب های هر نمونه جدا و بر اساس مشخصات مورفولوژیک شناسایی و بر حسب جنس و گونه در هر گرم غبار مورد شمارش قرار گرفتند. اهمیت بهداشتی این جرب ها در بروز عوارض تنفسی کارگران قالیباف نیز مورد مداقه قرار گرفت. مشاهدات میکروسکوپی نشان می دهد که جمعیت غالب مربوط به Dermatophagoides farinae به میزان 64 درصد و Dermatoghagoides pteronyssinus به میزان 21.5 درصد, Euroglyphus maynei به میزان 8.5 درصد و گونه های غیر قابل تشخیص از سه جنس Glycyphagus , Chortoglyphs, Acarus به میزان 6 درصد بوده است. معاینات بالینی کارگران با علایم تنفسی حاکی از آن است که 44 درصد آنان واجد فلومتری پایین تر از حد FRV 85 بوده اند که زمینه اساسی برای بیان بیماری آسم می باشد. جرب Dermatophagoides farinae به عنوان جمعیت قالب در الیاف پشم و غبار کارگاه های قالیبافی معرفی و بر اساس مطالعات جهانی می توان آن را به عنوان یک آلرژن قوی در بروز آسم در کارگران قالیبافی معرفی نمود.
کلید واژه: آسم, جرب های گرد و غبار, درماتوفاگوئیدس, قالی بافی, ایران

لینک کمکی