فایل ورد تنوع گونه اي كنه هاي خاكزي بالاخانواده بررسي (Uropodoidea (Acari: Mesostigmata در منطقه تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تنوع گونه اي کنه هاي خاکزي بالاخانواده بررسي (Uropodoidea (Acari: Mesostigmata در منطقه تهران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم کشاورزي ايران

تعداد صفحات :13

طی مطالعات و نمونه برداری هایی که از تابستان 1380 تا زمستان 1381 در منطقه تهران انجام شد کنه های خاکزی بالاخانواده Uropodoidea از خاک باغها و پارک های مناطق مختلف تهران جمع آوری و شناسایی گردید. نتایج بدست آمده حاکی از وجود 10 گونه کنه از 4 جنس و 3 خانواده مربوط به بالاخانواده مذکور می باشد. نمونه Trichouropoda sp. بدلیل اینکه تنها یک کنه نر از آن یافت شد شناسایی آن مقدور نگردید. گونه های جمع آوری شده عبارتند از:Nenteria sp. ,N. breviunguiculata Willmann, 1949, N. stylifera (Berlese, 1904), Trichouropoda sp. و T. cf. elegans Kramer, 1882 از خانواده Trematuridae و Uroobovella fimicola Berlese, 1903, U. marginata (Koch, 1839), U. obovata Can. & Berlese, 1884 و U. cf. pulchella (Berlese, 1904) از خانواده Urodinychidae و گونه Uropoda orbicularis Muller, 1776 از خانواده Uropodidae. نتایج این تحقیق نشان داد که در خاک های دارای مواد آلی فراوان, تنوع و فراوانی این کنه ها زیاد می باشد.
کلید واژه: تنوع گونه ای, تهران, فراوانی, Uropodoidea

لینک کمکی