فایل ورد شستشوي برونکوآلوئولار و يافته هاي باکتريولوژي آن در پنوموني گوساله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شستشوي برونکوآلوئولار و يافته هاي باکتريولوژي آن در پنوموني گوساله :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشکي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :8

به منظور شناسایی عوامل باکتریایی دخیل در پنومونی گوساله و تعیین میزان حساسیت آنها به آنتی بیوتیک ها مطالعه مشاهده ای به روش مورد– شاهدی طارحی گردید و 14 گوساله بیمار و 7 گوساله سالم از نژاد هلشتاین, بین سنین 1 تا 3 ماه مورد اخذ مایع شستشوی برونکوآلوئولار قرار گرفتند و کشت باکتریایی مایع جمع آوری شده و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی جدا شده به عمل آمد. در مطالعه باکتری شناسای مایع جمع آوری شده برونکوآلوئولار, 4 مورد (28.6 درصد) spp Mycoplasma در گوساله های بیمار و 1 مورد (14.3 درصد) از گوساله های به ظاهر سالم, 3 مورد (21.5 درصد) Arcanobacterium pyogenes از گوساله های بیمار و 1 مورد (14.3 درصد) از گوساله های به ظاهر سالم جدا گردید. به علاوه Fusobacterium necrophorum, (pasturella) urea Actinobacillus, Neisseria mucosa, Staphylococcus aureus, Cardiobacterium hominis یک مورد (7.5 درصد) از همگی گوساله های بیمار جدا گردیدند. کاردیوباکتریم هومینیس برای اولین بار در این تحقیق گزارش می گردد. تمامی باکتری های جدا شده بیشترین حساسیت را به فلورفنیکل نشان دادند.
کلید واژه: گوساله, پنومونی, شستشوی برونکوآلوئولار, باکتری, آنتی بیوگرام

لینک کمکی