فایل ورد پروفيل سيل در دوره بازگشت هاي مختلف با استفاده از مدل هيدروليکي دوبعدي LISFLOOD-FP مطالعه موردي: بازه اوشان، حوزه آبخيز شمشک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد پروفيل سيل در دوره بازگشت هاي مختلف با استفاده از مدل هيدروليکي دوبعدي LISFLOOD-FP مطالعه موردي: بازه اوشان, حوزه آبخيز شمشک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پیشبینی رفتار هیدرولیکی رودخانه در مقابل سیلاب های احتمالی جهت کاهش خسارات وارده به مناطق شهری, تاسیسات در حال ساخت, مزارع و سایر کاربری ها در اطراف رودخانه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از طرفی برآورد جریان در نقطه ای از رودخانه به منظور کاربردهای مختلف هیدرولوژیکی همچون پیشبینی سیل حیاتی است. اثرات تخریبی انسان در محدوده حریم و بستر رودخانه های کشور به شکل های گوناگون رخداده که شدت و ضعف آن در رودخانه های مختلف متفاوت میباشد. لذا شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه ها, برای پیشبینی خسارات ناشی از سیل در شرایط مختلف, اجرای طرح های مهندسی رودخانه, مطالعات توجیهی اقتصادی- اجتماعی برنامه های کنترل و مهار سیل و دیگر مطالعات وابسته به سامانه ی رودخانه ها ضرورت دارد. در این تحقیق با استفاده از مدل هیدرولیکی دوبعدی LISFLOOD-FP, پهنه های سیل با دوره بازگشت های مختلف برای منطقه اوشان استان تهران در حوزه آبخیز شمشک تعیین شد. این تحقیق نشان داد که سیل با دوره بازگشت های مختلف در قسمت پایین کانال به دلیل پیچان رودی بودن و تنگ شدن کانال سبب افزایش سرعت, آشفته شدن جریان و درنتیجه افزایش تراز آب و سطح سیلاب گیر می شود

لینک کمکی