فایل ورد پهنه بندي آلاينده ها در آبخوان شهرستان کبودراهنگ با بهره گيري از مدل ModFlow و MT3D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد پهنه بندي آلاينده ها در آبخوان شهرستان کبودراهنگ با بهره گيري از مدل ModFlow و MT3D :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق ردیابی منشا آلاینده ها در آبخوان دشت کبودرآهنگ واقع در استان همدان می باشد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق نرم افزار ویژوال مادفلو به منظور شبیه سازی جریان آب زیرزمینی و کد کامپیوتری MT3D به منظور شبیه سازی انتقال و انتشار آلاینده ها مورد استفاده قرار گرفتند. داده های مربوط به پارامترهای یون های آلاینده جمع آوری گردید و پس از پردازش آنها به نرم افزار اعمال شدند. پس از تکمیل مدل آب زیرزمینی و بررسی نتایج شبیه سازی آلاینده هایی همچون سولفات, سدیم, کلسیم و کلر در رژیم جریان پایدار در سال آبی 94؛93 قضاوت در مورد وضعیت کیفی حال حاضر آبخوان با استناد به نتایج صحت سنجی شده انجام پذیرفت. با مطالعه نقشه های غلظت در گام زمانی ابتدا و انتهای شبیه سازی روند نسبی افزایش آلاینده ها قابل مشاهده بود که دلیل اصلی آن استفاده از کودهای شیمیایی در مزارع بزرگ و عدم وجود سیستم های مدرن دفع پساب های ناشی از این قبیل فعالیت ها می باشد.

لینک کمکی