فایل ورد پهنه بندي جريان در شرايط سيلابي و غيرسيلابي در رودخانه بن رود قمصر با استفاده از مدل هاي هيدرولوژيکي HEC-RAS و HEC-GEO RAS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد پهنه بندي جريان در شرايط سيلابي و غيرسيلابي در رودخانه بن رود قمصر با استفاده از مدل هاي هيدرولوژيکي HEC-RAS و HEC-GEO RAS :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در میان انواع خطرهای طبیعی, سیل شاید به عنوان ویران گرترین عامل شناخته شود که خسارت زیادی را به جوامع انسانی, تاسیسات, مراکز صنعتی و اراضی کشاورزی تحمیل میکند. شناسایی مناطق دارای خطر سیلگرفتگی و اطلاع از احتمال وقوع و یا دوره بازگشت وقایع سیلابی میتواند کمک شایانی جهت برنامه ریزی و کاهش خسارات ناشی از این پدیده طبیعی نماید. در این مطالعه جریان پایدار و ناپایدار با دوره های بازگشت مختلف به وسیله نرم افزار های HEC -GEO RAS و HEC-RAS برای رودخانه بن رود در حوزه آبخیز قمصر شبیه سازی شد. برای تهیه نقشه های سیل گرفتگی لازم است کانال رودخانه و مورفولوژی آن به منظور استخراج پارامترهای سه بعدی مقاطع عرضی و هیدرولیک جریان, شبیه سازی گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی جریان ناپایدارنیز, سری های زمانی دبی در قالب فایل HEC-DSS به دست آمد

لینک کمکی