فایل ورد استفاده از فناوري راديو شناسه جهت خودکارسازي و يکپارچه سازي عمليات حضور و غياب اساتيد و دانشجويان درکلاسهاي درسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد استفاده از فناوري راديو شناسه جهت خودکارسازي و يکپارچه سازي عمليات حضور و غياب اساتيد و دانشجويان درکلاسهاي درسي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در مهندسي برق کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

امروزه یکی از مهمترین اهدافی که در اکثر سیستم ها و فناوری هادنبال میشود, افزایش کارایی, کاهش خطا, سهولت ورود اطلاعات برای انجام کارهای مهمتر از قبیل سرویس بهتر به کاربران در سازمانها میباشد. بنابراین استفاده از ابزارهای هوشمند, از مهمترین نیازهای یک سیستم مدیریتی در جهت جمعآوری کامل و دقیقدادهها و ایجاد یک منبع اطلاعاتی کامل میباشد که در علم مدیریت,استفاده از فناوریهای نوین جهت هوشمندسازی سیستمها و کاهش خطا های انسانی توصیه شده است.پژوهش حاضر با هدفخودکارسازی و یکپارچه سازی عملیات حضور و غیاب اساتید و دانشجویان درکلاس های درسی با استفاده از سامانه شناسایی امواج رادیویی میباشد که جامعه آماری آن اساتید و دانشجویان را شامل میشود. پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته در دانشگاهها نشان میدهد سیستم حضور و غیاب در اغلب دانشگاههای کشور به طریق سنتی و از طریق لیست کلاسی انجام میگیرد که باصرف زمان و انرژی همراه بوده و با اتلاف زمان مفید برای تدریسکلاسی همراه میباشد. بنابراین ضرورت استفاده از سیستمهای کارآمد و نوین جهت هوشمند سازی و یکپارچه نمودن سیستم حضور و غیاب در این بخش احساس می شود. سیستم طراحی شده علاوه براینکه جایگزین مناسبی برای سیستم حضور و غیاب سنتی دانشجویان می باشد, همچنین توانایی محاسبه ساعات تدریس اساتید برای پرداخت حق التدریس را دارا می باشد.

لینک کمکی