فایل ورد الگوريتمE-LACAتشکيل خوشه انرژي – کارآمد براي شبکه هاي حسگر بي سيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد الگوريتمE-LACAتشکيل خوشه انرژي – کارآمد براي شبکه هاي حسگر بي سيم :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در مهندسي برق کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

شبکه حسگر بی سیم دارای تعداد زیادی گره حسگر با انرژی, قدرت پردازش و حافظه ای محدودی می باشد که به یکدیگر متصلند تا عمل خاصی را انجام دهند مسیله مهم در این شبکه ها کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه است. خوشه بندی گره ها یکی از رویکردهای اصلی برای طراحی پروتکل های انرژی- کارآمد برایشبکه های حسگر بی سیم می باشد که به طور وسیعی توسط جوامع تحقیقاتی پذیریفته شده است تا هدف شبکه های حسگر بی سیم که دستیابی به کارایی انرژی بالاتر و طول عمر بیشتر است تحقق یابد. هدف این پژوهش بررسی یک الگوریتم تشکیل خوشه انرژی – کارآمدبرای شبکه های حسگر بی سیم می باشد به منظور دستیابی به این هدف خوشه بندی شبکه بر اساس الگوریتم پیشنهادی خوشهبندیE-LACA که مبتنی بر اتاماتای یادگیر می باشد مورد بررسی قرار می گیرد و پس از آزمایشات و شبیه سازی نشان می دهدالگوریتم پیشنهادی با رویکرد انتخاب گره های پرانرژی به عنوان گره سرخوشه قادر است تا متوسط طول عمر خوشه هاو همچنین متوسط طول عمر شبکه را در مقایسه با سایر الگوریتم ها به مقدار قابل قبولی افزایش دهد. علاوه براین, نتایج حاصل از آزمایشات به خوبی نشانمی دهد که الگوریتم پیشنهادی علیرغم افزایش قابل توجه طول عمر سرخوشه ها و پایداری خوشه ها قادر است تا سرباره پیام کنترلی را در حد معقولی حفظ نماید.

لینک کمکی