فایل ورد انتخاب ويژگي جهت کارايي بهتر در سيستم تشخيص نفوذ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد انتخاب ويژگي جهت کارايي بهتر در سيستم تشخيص نفوذ :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در مهندسي برق کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :4

چکیده مقاله:

انتخاب ویژگی یکی از چالش برانگیز ترین و از مهمترین فعالیت ها درتوسعه یادگیری ماشین و تشخیص الگو ست.معیارهای ارزیابی ویژگی نقش بسیار مهمی برای ساخت یک الگوریتم انتخاب ویژگی دارند .در این مقاله یک معیار انتخاب ویژگی به روش base filter با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای انتخاب تعدادویژگیهای مورد نیاز ارایه می شود. ما این روش را برروی دیتاست NSL اجرا نموده و مجموعه ویژگیهای برتر در سیستم تشخیص نفوذ را انتخاب نمودهایم. این روش دارای سرعت خوبی نسبت به رو-شهای دیگر میباشد. بنابراین به راحتی برروی دیتاستهای بزرگ قابل پیادهسازی میباشد در عین حال این روش دقت تشخیص نفوذ را افزایش میدهد.

لینک کمکی