فایل ورد اهميت امنيت داده ها در محيط هاي رايانش ابري و بررسي روش ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد اهميت امنيت داده ها در محيط هاي رايانش ابري و بررسي روش ها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در مهندسي برق کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

داده هارامیتوان به عنوان به ازدارایی های با ارزش تلقی نمود امنیت داده همیشه موضوع اساسی ای درفن آوری اطلاعات بوده است درمحیط رایانش ابری این موضوع اهمیت ویژه پیدا می کند زیرا داده ها ممکن است درمکانهای گوناگونی حتی درکل کره زمین قرارداشته باشند رایانش ابری به معماری نسل بعدی موسساتIT تبدیل شده است . امنیت داده وحفظ محرمانگی, دوعامل اساسی درباره فن آوری ابری است. مباحث امنیت ومحرمانگی دادهها هم به سختافزار وهم به نرمافزار درمعماری ابری ارتباط دارد. حفاظت از حریم وافشای دادهها, برایسازمانهایی که قصد مهاجرت دادههای خود به سمتسرویسهای ابری رادارند ازاهمیت شایانی برخوردار می باشد. دراین بررسی, به مرور تکنیکهای مختلف امنیت وچالش های گوناگون ازجنبههای سختافزاری ونرم افزاری برای محافظت ازدادهها درابر میپردازیم.

لینک کمکی