فایل ورد بررسي چالشها و راهکارهاي امنيتي در شبکههاي بيسيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي چالشها و راهکارهاي امنيتي در شبکههاي بيسيم :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در مهندسي برق کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

یک شبکه بی سیم, از سیگنالهای رادیویی برای تبادل دادهها بیندو یا چند دستگاه فیزیکی استفاده میکند که معمولا گرههای شبکه نامیده میشوند. هنگامی که گرهها به هیچ یک از زیر ساخت- های از پیش موجود وابسته نیستند, شبکههای بیسیم, شبکههای ادهاک بیسیم نام میگیرند. در این مورد, ارتباطات, به توانایی گرههابرای تشکیل یک شبکه رادیویی چند منظوره وابسته است. امنیت یک نگرانی عمده برای ارتباطات بین گرههای سیار ومتحرک در یک محیط خصمانه است. در حضور گرههای مخرب, یکی از چالش های مهم, طراحی راهحلهای امنیتی قوی است کهمیتواند شبکه را از حملات مختلف مسیریابی محافظت کند. شبکه- های ادهاک بیسیم میتواند در انزوا و یا در هماهنگی با زیرساخت- های سیمی کار کند. در این مقاله قصد داریم بر چالشهای امنیتی وحملات امنیتی اساسی که در پنج مجموعه مختلف از شبکههای بیسیم ادهاک ایجادمیشوند تمرکز کنیم: شبکههای ادهاک متحرک یا MANET , شبکههای حسگر بیسیم یا WSN , شبکههای حسگر بیسیم بدون نظارت یا UWSN , شبکههای بیسیم توری یا WMN و شبکههای تحملکننده تاخیر یا DTN . از آنجاییکه این شبکهها ویژگیهای زیادی را به اشتراک میگذارند, به منظور وضوح و کامل بودن, ابتداچالشهای امنیتی اصلی مشترک همه شبکههای ادهاک بیسیم را معرفی میکنیم. سپس, برای هر یک از این فنآوریهای شبکه, مسایل امنیتی خاص را معرفی و جزییات راهحلهای پیشنهادی که تاکنون در ادبیات ارایه شده است را مشخص خواهیم کرد و در پایانویژگیهای متمایز این پنج شبکه را بیان میکنیم.

لینک کمکی