فایل ورد بررسي رفتار ديناميکي ماشين القايي سهفاز با تغيير بار و تغيير ممان اينرسي در محيط سيميولينک متلب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رفتار ديناميکي ماشين القايي سهفاز با تغيير بار و تغيير ممان اينرسي در محيط سيميولينک متلب :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در مهندسي برق کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این مقاله روشی برای بررسی رفتار دینامیک موتور سه فازالقایی بسط, و با جزییات شرح داده می . این مدل شود به طورسیستماتیک به بلوک یوسیله های عملکرد پایهایSIMULINK/MATLAB ساخته میشود. مدل موتور شامل بلوکهای چندسطحی است که معادلات را برای هر موتور یا هر جز حل میکند. این روش محققان را قادر به محاسبه یا بررسی انواع متغیرهای موتوری میسازد. همچنین این مدل میتواندبرای محدوده وسیعی از توان موردنیاز در تحقیقات علمی و کاربردهای عددی استفاده شود. یک مدل بر پایه محورهای

لینک کمکی