فایل ورد بررسي روش آشکارسازي اشتعال مبتني بر پردازش تصوير با استفاده از منطق فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي روش آشکارسازي اشتعال مبتني بر پردازش تصوير با استفاده از منطق فازي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در مهندسي برق کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

تشخیص اشتعال مبتنی بر پردازش تصویر در حال حاضر یک روش بدیع با پتانسیل قابل ملاحظه برای توسعه است. بعلاوه, این تکنولوژی میتواند جایگزین سنسورهای متداول مادون قرمز فوتو دیود محور شده و در جلوگیری از حوادث تونل یا سوانح در تجهیزات شیمیایی, قابلیت اطمینان بیشتری داشته باشد. این مقاله یک الگوریتم دو مرحلهای برای تشخیص اشتعال جهت بدست آوردن این اطلاعات ارزشمند ارایه میدهد. مرحله اول, پیکسل مانند یا آتش های اشتعال مانند را بوسیله مشخصات رنگ و رفتار شدت دینامیکی آنها شناسایی میکند. مرحله بعدی, گسترش لحظهای پیکسلهای مورد نظر را با استفاده از یک پارامتر گسترش فضایی (SEP (معین ارزیابی میکند. به موازات این, تغییرات نوسانی در تعداد پیکسلهای شناسایی شده در طی زمان به حوزه فرکانسی انتقال داده میشود. تحلیل طیف فرکانسی, شناسایی آتش بوسیله فرکانس لرزش معمول آن را آسان میسازد. روش شناسایی پیشنهادی از طبقهبندی منطق فازی برای هر مرحله بهره میبرد. بنابراین به هیچ آستانه استاتیکی نیاز نیست و این مساله باعث میشود انتخابهای بیشتری به منظور افزایش انعطافپذیری این الگوریتم در دسترس باشد. این الگوریتم قادر به تشخیص و برقراری تمایز بین اشتعالها و آتشها با دقت بالا است. بعلاوه, گسترش فرایندهای احتراقی شناسایی شده بطور کمی توضیح داده شده است.

لینک کمکی