فایل ورد بررسي رابطه بين بيش اطميناني مديران با سررسيد بدهي ها و هزينه بدهي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين بيش اطميناني مديران با سررسيد بدهي ها و هزينه بدهي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

یکی از ادبیات رو به رشد در اقتصاد, مالی و حسابداری بررسی رابطه بین بیش اطمینانی با رویه های حسابداری و تصمیم های شرکتی است. بنابراین هدف این پزوهش بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران با سررسید بدهیها و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای انجام این پژوهش, داده های 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1394 به عنوان نمونه ی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معنادار بین بیش اطمینانی مدیران و تامین مالی از طریق بدهی های کوتاه مدت است. همچنین سایر یافته های این پژوهش نیز نشان می دهد که رابطه منفی و معناداری بین هزینه های بدهی و بیش اطمینانی مدیران وجود دارد.

لینک کمکی