فایل ورد بررسي رابطه بين جنسيت اعضاي هيات مديره و حسابداري محافظه کارانه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين جنسيت اعضاي هيات مديره و حسابداري محافظه کارانه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

یکی از مباحث مطرح در حوزه تصمیم گیری های مدیریتی و حاکمیتی شرکتی این است که میزان مشارکت زنان نسبت به مردان تحت الشعاع تعصبات مردان قرار گرفته است. نابرابری های جنسیتی به ویژه در حوزه مدیریتی سبب شده تا آن گونه که شایسته است از نیروی بالقوه زنان استفاده نشود. زنان و مردان دارای سبک مدیریت و رهبری متفاوتی هستند از جمله این تفاوت ها حساسیت اخلاقی متفاوت مانند تفاوت در محافظه کاری در گزارشگری مالی است. این پژوهش به بررسی رابطه میان جنسیت اعضا هیات مدیره و حسابداری محافظه کارانه در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1386 تا 1393 جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی از مدل بال و شیوا کومار (2005) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شرکت های دارای عضو هیات مدیره زن در قیاس با شرکت های دارای مدیران ارشد مرد, حسابداری محافظ کارانه بالاتر است, به عبارت دیگر زنان اخبار بد را در سود گزارش شده سریع تر شناسایی می نمایند. با مدیریت زنان, سود محافظه کارانه تری گزارش می شود. از آنجا که مدیران زن اخلاقی تر و ریسک گریزتر هستند خبر بد را در سود گزارش شده را سریع تر شناسایی می نمایند. علاوه بر این , نتایج به دست آمده مبتنی بر این دیدگاه است که جنسیت مدیران ارشد شرکت باید در ارزیابی و تجزیه و تحلیل کیفیت حسابداری اطلاعات در نظر گرفته شود. این مطالعه برای سرمایه گذاران , بستانکاران , تحلیل گران و حسابرسان از آن رو با ارزش است که باید در تصمیم هایشان جنسیت مدیران شرکت را خصوصا در سطح حاکمیت شرکتی در نظر بگیرند. چرا که باید در نظر داشته باشند که مدیران زن ممکن است سود را محافظه کارانه تر گزارش نمایند و علاوه بر این افزایش تعداد مدیران زن در شرکت ها در نهایت ممکن است مدیریت سود و انتظارات از نسبت های مالی را تغییر دهد.

لینک کمکی