فایل ورد بررسي رابطه بين خدمات بانکداري الکترونيک بر رضايت مندي مشتريان بانک قرض الحسنه رسالت (مورد مطالعه: شعب شمال غرب کشور)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين خدمات بانکداري الکترونيک بر رضايت مندي مشتريان بانک قرض الحسنه رسالت (مورد مطالعه: شعب شمال غرب کشور) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

بانکداری الکترونیکی را می توان استفاده از فناوری پیشرفته شبکه ها و مخابرات جهت انتقال منابع (پول) در نظام بانکداری معرفی نمود. دو مفهوم اساسی تشکیل دهنده بانکداری الکترونیکی, پول الکترونیکی و انتقال الکترونیکی منابع است. لذا این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین خدمات بانکداری الکترونیک با رضایتمندی مشتریان برآمده که برای این منظور 7 فرضیه طراحی شده و پرسشنامه ای استاندارد طراحی شده توسط طاهروردی (1393) شامل 53 سوال در بین مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت در شمال غرب کشور توزیع گردید که نهایتا 357 پرسشنامه جمع آوری شده که با توجه به غیرنرمال بودن متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد که به منظور انجام آزمون های مورد نظر از نرم افزار SPSS 22 استفاده شد که نهایتا نتایج حاصل نشان داد بین خدمات دستگاه های خود پرداز, کارت خوان, پین پد, پیام کوتاه, تلفن بانک بانکداری اینترنتی و موبایل بانک با رضایت مندی مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی