فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت سود پيش بيني شده مديريت و معيارهاي ارزيابي عملکرد با نقش تعديلي عمر شرکت (در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت سود پيش بيني شده مديريت و معيارهاي ارزيابي عملکرد با نقش تعديلي عمر شرکت (در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت و معیارهای ارزیابی عملکرد با نقش تعدیلی عمر شرکت بوده است که به این منظور از شاخص های بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام برای معیارهای ارزیابی عملکرد استفاده گردیده است. در این راستا پس از بررسی شرکت های مورد مطالعه در نهایت اطلاعات مربوط به 97 شرکت طی بازه زمانی 1389 الی 1394 را جمع آوری و داده های خام آن ها از طریق نرم افزار ره آورد نوین استخراج و با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده excel متغیرها محاسبه و سازماندهی شد وسپس جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات که در قالب 2 فرضیه می باشد از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews8 بهره گرفت شد. شواهد این پژوهش اظهار می کند رابطه بین کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت و معیارهای ارزیابی عملکرد مثبت و معنادار بوده است, بنابراین کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت می تواند به افزایش عملکرد شرکت منجر شود که نه فقط به نفع سهامداران موسسات است بلکه اقتصاد در سطح کلان را نیز در بر می گیرد. کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت موضوعی است که در سال های اخیر به کانون توجه در ارزیابی عملکرد مالی و تداوم فعالیت شرکت ها تبدیل شده است. نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه های لازم برای تخصیص بهینه ی منابع است. در پی رسوایی های مالی اخیر, اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران به سیستم گزارشگری مالی تضعیف شده و کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده, پدیدار گشته است, بنابراین با توجه به یافته های پژوهش عمر شرکت که بیان گر تداوم فعالیت شرکت هاست رابطه بین کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت و معیارهای ارزیابی عملکرد به طور مثبت و معنادار تعدیل می کند.

لینک کمکی