فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت کنترل هاي داخلي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت کنترل هاي داخلي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

گسترش ورشکستگی شرکت های بزرگ و بین المللی از جمله انرون و ورلدکام به دنبال تقلب های گسترده صورت گرفته در این شرکت ها, منجر به ایجاد این باور عمومی گردیده است که مدیریت سود توسط مدیران به صورت فرصت طلبانه بوده و به منظور دستیابی به منافع شخصی مدیران (به جای منافع سهامداران) انجام می شود. تقویت این باور عمومی در مورد مدیریت سود از این واقعیت نشات می گیرد که قانون گذاران معیارهایی را برای مبازره با مدیریت سود پیشنهاد کرده اند که از آن جمله می توان به قانون ساربین اکسلی اشاره نمود. مقررات کمیسون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC) در قالب بخش 404 قانون ساربینز اوکسلی مدیریت شرکت را ملزم می دارد تا تغییرات مهم در کنترل های داخلی ناظر بر گزارشگری مالی را که طی 3 ماهه آخر سال رخ داده است, افشا کند و براساس بند 302 این قانون, مدیریت باید در گزارش سه ماهه و سالانه تمام نقاط ضعف موجود در کنترل داخلی را افشا کند. هدف اصولی از انجام این پژوهش, بررسوی رابطه بین کیفیت کنترل های داخلی و مدیریت سوود می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم نمونه برابر 112 شرکت بوده که از روش حذفی سیستماتیک برای دوره زمانی 1390 تا 1394 انتخاب شده اند. نتایج حاکی از آن است که بین کیفیت کنترل های داخلی و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی