فایل ورد بررسي رابطه بين مالکيت خانوادگي با هموارسازي سود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين مالکيت خانوادگي با هموارسازي سود :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هموارسازی سود یکی از موضوعات شناخته شده در حوزه مالی است و مدیران برای کاهش واریانس و انحراف معیار سود گزارش شده در صورت های مالی به منظور کسب منافع شخصی و قراردادی تمایل به هموارسازی سود دارند (پرنسایپ و همکاران, 2011). تمرکز این مقاله بر یکی از عناصر اصلی حاکمیت شرکتی یعنی ساختار مالکیت و ارتباط آن با هموارسازی سود است. یافتن راه های موثر برای افزایش شفافیت اطلاعات و کاستن از شدت هزینه های نمایندگی همواره از دغدغه های سهامداران بوده است. بدون شک آن چه به مساله نمایندگی و وقوع بحران های یاد شده دامن می زند کیفیت پایین سودهای گزارش شده در اثر دستکاری سود است. سرمایه گذاران . اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی علاقمندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند. بخصوص اینکه اگر این عمل بر ریسک و بازده شرکت موثر باشد. تحقیقات پیرامون هموارسازی سود توسط محققین مختلف Dapouch & Drick صورت گرفته است. یکی از این تحقیقات پیرامون تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام توسط میچلسون و همکارانش است (Michelson , Wagner & Wooton 1999) تحقیق آنها نشان می دهد که هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت ها تاثیر گذاشته و بازار به سودهای هموار پاسخ مثبت نشان می دهد نتیجه این تحقیقق نشان داد که مالکیت خانوادگی بر کیوتوبین شرکت تاثیر دارد به طوری که وجود مالکیت خانوادگی باعث کاهش آن می شود بنابراین به سرمایه گذاران توصیه می شود که در صورتی که ارزش شرکت (کیوتوبین) مد نظرها آنها است سرمایه گذاری در شرکت های که درصدی از سهام آنها متعلق به سهامداران خانوادگی است ممکن است باعث سرخوردگی آنها بشود بنابراین توصیه می شود که در این گونه شرکت ها سرمایه گذاری نکنند.

لینک کمکی