فایل ورد بررسي رابطه بين محافظه کاري حسابداري و برقراري تعادل ميان هزينه سرمايه و مربوط بودن سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين محافظه کاري حسابداري و برقراري تعادل ميان هزينه سرمايه و مربوط بودن سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

محافظه کاری از ویژگی های بارز گزارشگری مالی است که از مدت ها قبل با تیوری و عمل حسابداری درآمیخته است. به نظر واتز (2003) محافظه کاری حداقل از ابتدای قرن بیستم تاکنون, ویژگی برجسته و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است. بدون اطلاع از هزینه سرمایه, شرکت نمی تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گردآوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری های بلندمدت استفاده کند و به دلیل محدویت در منابع, واحدهای اقتصادی باید ترکیبی از منابع مالی را انتخاب کنند که حداقل هزینه سرمایه را در برداشته باشد. هدف از این تحقیق رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و برقراری تعادل میان هزینه سرمایه و مربوط بودن سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق یک تحقیق تحلیلی و هدف آن کاربردی و از نوع رگرسیون می باشد روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات سایت بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین بوده است. و برای تجزیه و تحلیل آن از نرم افزار Eviews استفاده شده است. همچنین جامعه آماری آن شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1389 الی 1393 بوده. و از روش حذف سیستماتیک برای نمونه گیری آن استفاده کرده ایم. نتایج فرضیه ها نشان داد. در فرضیه اول محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه ارتباطی نداشت. اما در فرضیه دوم محافظه کاری حسابداری با مربوط بودن سود ارتباط مثبت و معناداری داشت.

لینک کمکی