فایل ورد اثر نانو رس بر مقاومت فشاري بتنهاي اليافي در طولاني مدت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد اثر نانو رس بر مقاومت فشاري بتنهاي اليافي در طولاني مدت :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در دنیای امروز بتن یکی از پرمصرفترین مصالح ساختمانی میباشد که با توجه به خصوصیات آن, نظیر دوام, کیفیت و اشتغالزایی روزبهروز مصرف آن بیشترمیشود. امروزه استفاده از بتنهای ویژه و توانمند, گسترش چشمگیری در صنعت ساختوساز داشته است و دراینبین, نقش بتن خود متراکم قابلتوجه است.بتن خود تراکم نوآوری جدید در شاخه بتنهای با عملکرد بالا میباشد که بدون نیاز به هیچ لرزاننده داخلی و خارجی در داخل قالب جاریشده و فقط با استفاده از نیروی جاذبه, قالب را پر نموده و آرماتورهای موجود در آن را میپوشاند. در این راستا, تحقیق حاضر به بررسی مقاومت فشاری بتنهای خودمتراکم الیافی حاوی 5 , 10 , 15 , 20 , 25 و 30 درصد الیاف موکت به همراه نانو رس پرداخته و روند تغییرات مقاومت فشاری را باگذشت زمان مورد ارزیابی قرار میدهد.

لینک کمکی