فایل ورد ارزيابي آسيب پذيري پل فهليان در برابر نيروهاي وارده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد ارزيابي آسيب پذيري پل فهليان در برابر نيروهاي وارده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش بين المللي مهندسي سازه

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

بررسی آسیب پذیری سازه های از قبل طراحی شده که اکنون در حال بهره برداری و یا در حال اجرا بوده, بحث جدیدی است که از طریق دستورالعمل بهسازی لرزه ای به کنترل آنها پرداخته می شود و مشخص می شود که المانها و نقاط ضعیف سازه کجاست و برای مقاوم کردن آنها, راهکارهای اساسی ارایه می گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی آسیب پذیری پل فهلیان می باشد که برای این منظور پلاجرا شده با استفاده از نرم افزا SAP2000 تحلیل شده و نقاط آسیب پذیر آن تحت اثر بار جانبی زلزله مشخص می گردد. در این پژوهش از روش آنالیز خطی و غیر خطی استفاده می شود که با توجه به تحلیل خطی و غیر خطی میزان شکل پذیری قابهای این پل تعیین شد و ملاحظه گردید تمامی تغییر شکلهای المانها کمتر از 5 سانتی متر می باشد. لذا نیاز به تقویت المانهای پل نمی باشد. اگر عضو ضعیف تشخیص داده شود انجام اقداماتی شامل تعمیر اعضای بحرانی, سوار کردن اعضای جدید به سازه, کاهش بار مرده و اصلاح سامانه سازه ای پیشنهاد میگردد

لینک کمکی