فایل ورد بررسي تطبيقي دوازده خوان هراکلس ابر پهلوان يونان با هفت خوان رستم و اسفنديار ابر پهلوانان ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تطبيقي دوازده خوان هراکلس ابر پهلوان يونان با هفت خوان رستم و اسفنديار ابر پهلوانان ايراني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

بشر همواره در طول تاریخ دستخوش اساطیر و خیالات ساخته ی ذهنی خویش بوده و درصدد آن بوده است تا برای وقایع و پدیده های طبیعی, اسوره ای که به تاریخ بر گردد تا مبنا و اساس تاریخ قرار گیرد, بسازد. از جمله این اساطیر, دوازده خوان هراکلس و هرکول یونانی و خوان های هفت گانه رستم و اسفندیار می باشد قهرمانان هر سه خوان, جوانان جویای نام و ننگ و هواخواه رهایی از اسارت و نایل شدن به آمال , ارزو و آرمان و آزادی هستند خوان ها در نگاهی اجمالی بیان کننده ی دشواری های راه پهلوان در دستیابی به آمال و ارزوهای خویش است خوان های بی شماری در مسیر پهلوان قرار دارد و او نیز باید پیروزمندانه آن ها را طی نماید و به مقصد و مطلوب نایل شود در این مقاله بر آنیم تا به بررسی, تطبیقی محتوایی, هفت خوان های رستم و اسنفدیار ایرانی و دوازده خوان هراکلس یونانی بپردازیم.

لینک کمکی