فایل ورد بررسي جامعه شناختي ذخيره خوارزم شاهي با تاکيد بر نظريه مقوله بندي تاجفل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي جامعه شناختي ذخيره خوارزم شاهي با تاکيد بر نظريه مقوله بندي تاجفل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

ذخیره خوارزم شاهی نوشته سید اسماعیل جرجانی پزشک قرن پنجم و ششم است که به عنوان اولین و جامع ترین کتاب فارسی در زمینه پزشکی است که با احیا زبان فارسی علمی و کاربرد اصطلاحات علمی و پزشکی به فارسی مکتب ملی, فارسی نویسی را بنیان نهاده است به همین جهت جایگاه ویژه ای دارد این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی با هدف نقش جامعه شناختی این اثر گرانقدر با توجه به زبان فرهنگ و هویت با تاکید بر نظریه هویت اجتماعی مقوله بندی تا جفل نوشته شده است.

لینک کمکی