فایل ورد بررسي جامعه شناختي شوهرآزاري و عوامل اجتماعي مرتبط با آن مورد مطالعه مردان متاهل کلان شهر تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي جامعه شناختي شوهرآزاري و عوامل اجتماعي مرتبط با آن مورد مطالعه مردان متاهل کلان شهر تبريز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

خشونت خانگی به ویژه همسرآزاری از دیرباز همواره به عنوان یک دغدغه و آسیب اجتماعی مطرح بوده است در بین انواع همسر آزاری, پدیده شوهرآزاری پدیده ای غیر شایع نیست که بتوان از ان صرف نظر کرد و امروزه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش آگاهی و تحصیلات زنان در مورد حقوق خود می توان گفت که پدیده همسرآزاری شامل حال هر دو نفر از زوجین می شود این موضوع نه تنها در کشور ما بلکه در گوشه و کنار کشورهای این کره خاکی نیز به چشم می خورد لذا تحقیق حاضر به بررسی جامعه شناختی شوهرآزاری و عوامل اجتماعی مرتبط با آن پرداخته است بدین منظور به معرفی تعریف خشونت, حوزه های خشونت و انواع خشونت علیه مردان پرداخته شده است . روش تحقیق با رویکرد کمی نگاشته شده از این حیث با اتکا به پاردایم پوزیتویستی تلاش داشته است با کاربرد پرسشنامه , هدف یاد شده را در بین 270 نمونه آماری منتخب از شهر تبریز به روش نمونه گیری چند مرحله ای بررسی نماید نتایج حاصله حاکی از ان است که بین میزان تحصیلات زوجین, یادگیری خشونت در خانواده پدری, نوع ازدواج و دینداری زا شوهر ازاری ارتباط معناداری وجود دارد همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره بیانگر این امر است که در مجموع 21 درصد از تغییرات متغیر وابسته شوهر ازاری توسط متغیرهای مستقل پژوهش تبیین شده است.

لینک کمکی