فایل ورد بررسي جامعه شناختي نقش تلفن همراه در فرهنگ خانواده هاي سنتي شهر زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي جامعه شناختي نقش تلفن همراه در فرهنگ خانواده هاي سنتي شهر زاهدان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

امروزه نقش تکنولوژی در روند تغییرات بر کسی پویشیده نیست, یکی از این تکنولوژی ها, تلفن همراه می باشد که با سرعتی غیر قابل تصور پیشرفت نموده و جهان را تغییر داده است خانواده نیز از این امر مستثنی نبوده و تحت تاثیر این تکنولوژی قرار گرفته است در این تحقیق به بررسی جامعه شناختی , نقش تلفن همراه بر فرهنگ خانواده های سنتی شهر زاهدان پرداخته شدهاست جامعه آماری این پژوهش خانواده های بازاریان شهر زاهدان می باشند که از بین این خانواده ها تعداد 60 نفر به عنوان حجم نمونه به روش سهمیه ای انتخاب و برای بررسی جامعه شناختی تاثیر تلفن همراه بر متغیرهای سبک زندگی, مدگرایی فردگرایی مصرف گرایی, روابط نابهنجار, نحوه گذران اوقات فراغت با آنها مصاحبه شده است نتایج این تحقیق حاکی از این است که تلفن همراه سبک زندگی خانواده های سنتی را تحت تاثیر قرار داده و سبب رواج مدگرایی و مصرف گرایی و فرد گرایی در این خانواده شده است و نتایج این تحقیق همچنین بیانگر این است که تلفن همراه از کارکردهای خود فاصله گرفته است و در گذران اوقالت فراغت و سرگرمی آنان نقش مهمی را ایفام ی کند و همچنین بیش از 67 درصد مصاحبه شوندگان دسترسی به تلفن همراه را زمینه ساز تماس با افراد غیر همجنس می دانند.

لینک کمکی