فایل ورد بررسي رابطه ي گرز گاو سر فريدون با گرز صد تيغه ي مهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه ي گرز گاو سر فريدون با گرز صد تيغه ي مهر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

گرز گاو سر از معتبرترین جنگ افزارهایی است که در تاریخ اساطیری و سنت های ادبی و مذهبی ایرانی وجود دارد گاو نقش بسیار پررنگی را در اساطیر ایفا می کند و همواره یکی از مهم ترین مولفه های اساطیر ایرانی نیز بوده است و از این رو ان را در بسیاری از ابزارها و اشیای هنری و نمادهای اساطیری ایران مشاهده می کنیم. گرز نیز کهن سلاحی است که در تاریخ ایران و از آنجا که گرز گاو سر فریدون و گرز صد تیغه ی مهر نیز در اساطیر ایران از اهمیت زیادی برخورداند و ما در حین پژوهش در تاریخ اساطیری ایران بسیار بااین دو سلاح روبرو هستیم در پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی میان گرز صد تیغه ی مهر با گرز گاو سر فریدون می پردازیم. این مقاله به شیوه ی توصیفی - تحلیلی نگارش یافته و شیوه گردآوری اطلاعات آن به شیوه ی کتابخانه ای است در طی این مقاله در خواهیم یافت که هر دو گرز برای یک هدف اصلی به کار برده می شدند و آن پایان بخشیدن به شر بود.

لینک کمکی