فایل ورد تاثير آموزش نماز بر ابعاد تربيتي کودکان مطالعه موردي: فرزندان 7-12 سال کارکنان نيروي انتظامي استان چهار محال و بختياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاثير آموزش نماز بر ابعاد تربيتي کودکان مطالعه موردي: فرزندان 7-12 سال کارکنان نيروي انتظامي استان چهار محال و بختياري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثری اموزش نماز بر امنیت اخلاقی, اجتماعی کودکان مورد ارزیابی قرار گرفته است ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته, مرکز از متشکل از چهار سطح تربیت اعتقادی, تربیت اخلاقی, تربیت اجتماعی , تربیت رفتاری که در میان 98 نفر از والدین فرزندان 12-7 سال کارکنان شاغل در فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند, تقسیم شد. تحقیق حاضر به روش توصیفی ارزشیابی صورت پذیرفته و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی که شامل آزمون t همبسته بوده استفاده شده است نتایج تحقیق نشان می دهد, آموزش و تعلیم نماز نقش بسزایی در ارتقا مولف های تربیتی شامل: اعتقادی, اخلاق و اجتماعی ایفا نموده لیکن تاثیر چندانی در تربیت رفتاری جامعه مورد مطالعه نداشته است.

لینک کمکی