فایل ورد تاثير نمادها و نشانه هاي قرآن کريم در تاويل و تعميق باورهاي ديني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاثير نمادها و نشانه هاي قرآن کريم در تاويل و تعميق باورهاي ديني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

قرآن در واژه های آسمانی خوداز نمادها و نشانه های زیبا بسیار دارد. که هریک از مفاهیم و معانی ژرفی برخوردارند و بعضی از این نمادهای شگفت تا آخرین معنا, همچنان برای بشر رمزآلود می ماند قرآن و احادیث معصومین, این الگو افرینی را جهت داده است تفاوت اسلام با نظریه های مدعی هدایت بشر آن است که اسلام از فطرت خداجوی انسان, برای او سخن می گوید. سخنی از جنس خود او که به صورت نمادین, اشارت های یک حیات فرامادی انسانی را درک می کند. نمادها واژگانی هستند که در معانی ای غیر از معنای اصلی خود به کار می روند و معنای آن ها معنایی مجرد و نامحسوس است هرچزی که نشانه یا نمایده چیز دیگری باشد. نماد آیت و نشانه های از شیی یا امری است که شی یا امر دیگری را القا می کند مانند ترازو, عدالت در عمل نماد و نشانه به هم مربوط هستند و این دو کلمه به جای یکدیگر به کار می روند ولی نمادها عموما معانی عمیق تری دارند و گاه معانی ژرف تر از حقیقت را اشکار می کنند. درک نمادهای قرانی به تاویل آیات قرآن کمک شایان می نماید نگارنده در این تحقیق سعی نموده است براساس ایات و روایات اهل بیت (ع) تعدای از نمادها و نشانه های موجود در قرآنی کریم را شناسایی کرده و مورد بررسی قرا ردهد اینکه هریک در تفسیر و تاویل آموزه های دینی در مخاطبین خود چه تاثیرات مثبتی گذاشته و نقش موثر آنها در شناسایی دقیق منابع فرهنگ اسلامی و قرانی و چگونگی بهره گیری از آنهاست چرا که توضیح و تفسیر این نمادها جایگاه ویژه ای در فرهنگ اسلامی دارد و باید به آن پرداخته شود.

لینک کمکی