فایل ورد تاويل از دلايل تکفير در عرفان اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاويل از دلايل تکفير در عرفان اسلامي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني

تعداد صفحات :30

چکیده مقاله:

عرفان و تصوف را اساس می توان مسلکی تاویلی به شمار آورد. در مکتب عرفان برای ایات قرآن و کلمات آن, معانی باطنی قایل شده اند. در طول تاریخ عرفان دلایل متعددی سبب تفسیق و تکفیر عرفا بوده است. یکی از این دلایل تاویل نصوص دینی توسط ایشان بوده که گاه با ظاهر ایات و شرع تناقض داشته است اما از آن جا که نظرگاه عرفا با متشرعین و ظاهرگرایان در مورد نصوص ایات متفاوت بوده, عدم توجه به این اختلاف در دیدگاه ها سبب این لعن و تکفیرها گردیده و آزار و اذیت ها, تبعید و شکنجه ها و گاه قتل هایی بر سر این سو برداشت ها از عرفا شده است این پژوهش با رویکرد توصیفی – تحلیلی به بررسی مسیله ی تاویل در عرفان اسلامی پرداخته و دیدگاه آیات و روایات و عرفا درباره ی تاویل را بررسی کرده, و نمونه هایی از تاویل در متون عرفانی و دلایل عرفا از تاویل آیات بیان می گردد. امید است باتامل در مورد دلایل عرفا از این تاویل ها و جامع نگری در عقاید و آموزه های عرفانی و پرهیز از پیش داوری های سطحی در باب ظاهر تاویل در متون عرفانی از این گونه تفسیق و تکفیرها جلوگیری گردد.

لینک کمکی