فایل ورد تجربه هاي عرفاني و سلامت روان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تجربه هاي عرفاني و سلامت روان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

امروزه سلامت روان به عنوان یکی از شاخصه های روان شناسی, به تفسر رفتارها و عکس العمل ها افراد می پردازد, از منظر روان شناسان, بسیاری از رفتارها, ناشی از سلامت روان است و برخی از این رفتارها برخاسته از روانی ناسالم است مثنوی معنوی بسان آیینه ای تمام نما, در قالب حکایت های متعدد, به ترسیم رفتارها و اعمال عارفان پرداخته است این نوشتار در پی آن است تا از دید روان شناسی به تفسیر رفتارها این دسته از افراد در مثنوی بپردازد. تعمق در خصلت های عرفا در مثنوی, نشان می دهد که این افراد به دلیل خود شکوفا بودن, از سلامت روان روان برخوردارند لذا توانایی تجربه کاری حالت های عرفانی را دارند. کراماتی که از عرفا در حکایت ها سر می زند نشانه ای از خود شکوفا بودن آنان است از این رو می توان اذعان کرد که تجربه حالات عرفانی در گرو داشتن روان سالم است.

لینک کمکی