فایل ورد تحليل تاريخي پديده تفسير به راي و تقابل انديشه هاي تفسيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تحليل تاريخي پديده تفسير به راي و تقابل انديشه هاي تفسيري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

سیر تاریخی پدیده تفسیر به رای, در دو دوره عصر نزول قرآن و پس از نزول قرآن است تفسیر به رای, شیوه ای نکوهیده در شرح و بیان آیات الهی است, اما با اعمال نظر و اجتهاد برای فهم کلام خداوند متفاوت است در تفسیر اجتهادی مبانی نقلی اعم از قرآن کریم و سنت, موازین عقلی و ضوابط ویژه فهم کلام خداوند مبنا قرار می گیرد. در حالی که کسی که قرآن را تفسیر به رای می کند, خواست و هوای خود را مبنا قرار داده و استبداد به رای به خرج می دهد. در این نوشتار به روش توصیفی تحیلی, تفسیر به رای, اعم از مصدر, غایت, موضوع و روش بیان, مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته, سپس به شناسایی دلایل حرمت تفسیر به رای و راه های بازدارنده مفسر از تفسیر به رای پرداخته شده و در پایان به این نتیجه رهنمون گردیده است که روایات نهی از تفسیر به رای, اگرچه با الفاظ متفاوت در منابع فریقین آمده, اما همگی برمضمون واحدی دلالت دارد و آن بی اعتباری رای محوری در تفسیر قرآن کریم است.

لینک کمکی