فایل ورد تحليل توصيفي مفهوم رنگ ازنگاه روانشناسي، قرآن وروايات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تحليل توصيفي مفهوم رنگ ازنگاه روانشناسي, قرآن وروايات :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

رنگ ها از جمله عوامل بارز طبیعی هستند که هم جسم و هم روح و خرد انسان را مورد تاثیر قرار می دهند. به منظور اثبات این مساله که قرآن کریم و روایات دین مبین اسلام, نیز همچون علم روانشناسی به مبحث رنگها و ارزش و تاثیر آن در نظام خلقت اشارات دقیقی دارد, به تحلیل توصیفی جایگاه رنگ در قرآن و دین اسلام, می پردازیم. رنگ در لغت, کیفیتی است که از ظاهر چیزی دیده می شود؛ مانند سفیدی , سرخی , سبزی. رنگ در اصطلاح یک انعکاس مریی است که در اثر عبور, انتشار یا بازتاب ترکیب رنگ ها توسط اشیا به وجود می آید.در این تحقیق که با رویکرد توصیفی - تحلیلی و بر مبنای آموزه های قرآن کریم و روایات شریفه صورت گرفته بدین نتایج دست یافته ایم: 1- از نظر علمی, همه رنگ ها از تشعشع های نور خورشید است و هر شی به میزان شفافیت و خاصیت جذب پرتوها, بعضی پرتوها را جذب می کند و برخی را باز می تاباند. 2- رنگ های بنیادینیا اصلی, رنگ های قرمز, زرد و آبی هستند که به آن ها رنگ های اولیه نیز می گویند. رنگ های دیگر فرعی نامیده می شود. 3- اثر هنری از لحظه ارایه, منش ارتباطی می یابد. 4- قرآن نیز با وجود اینکه یک کتاب هنری یا علمی صرف نیست , چه از جنبه هنری و چه از جنبه علمی , هم تاثیرات روان شناختی رنگ ها را بیان کرده و هم با نوع بیان هنری خود , از طریق نام رنگ ها بر مخاطب اثر می گذارد

لینک کمکی