فایل ورد تحليل جنسيتي مشارکت زنان در سازمان هاي مردم نهاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تحليل جنسيتي مشارکت زنان در سازمان هاي مردم نهاد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه سازمان های مردم نهاد, نظام پنهان ارتقای سلامت جامعه هستند. این سازمان های داوطلب, مستقل از دولت بوده و در عین غیر انتفاعی بودن, در خدمت مردم هستند و به همیندلیل صدای مردم نامیده می شوند. این سازمان ها نماد و واسطه مشارکت مردم هستند و مشارکت مردم نیز از بازوهای اصلی ایجاد اشتغال, کاهش فقر و بی عدالتی در سلامت جوامع و قرار گرفتن در مسیر توسعه است. در این بین مشارکت زنان باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد تا زمینه اساسی مشارکت فعال نیمی از جمعیت جامعه در صحنه های گوناگون اجتماع فراهم آید. آنچه قابل توجه است, این است که نقش آفرینی انسان در جامعه تنها اختصاص به مردان ندارد بلکه زنان هم به عنوان بخش مهمی از پیکر اجتماع, حامل بار سنگین مسیولیت های خانوادگی هستند و میتوانند در صحنه های گوناگون حضور یابند. لذا این پژوهش با استفاده از روش مفهوم سازی, فایل ورد تحليل جنسيتي مشارکت زنان در سازمان هاي مردم نهاد را مورد بررسی قرار داده است. بررسی ها نشان می دهند به دلیل افزایش حضور زنان در عرصه های گوناگون, به طور قابل توجهی شکاف های جنسیتی کاهش یافته است و زنان در حوزه های مختلف و حتی سمت های تخصصی و مدیریتی به کار گمارده شده اند. اما هنوز هم با توجه به بافت جامعه ایرانی, بسیاری از بانوان در بخش مشاغل رسمی و سازمان های غیر دولتی حضور نداشته و اغلب به خانه داری یا مشاغل غیر رسمی اشتغال دارند.

لینک کمکی