فایل ورد تعالي مديريت مدرسه پديد آورنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تعالي مديريت مدرسه پديد آورنده :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مدیریت در مدرسه چیزی فراتر از منابع مالی , فیزیکی و بودجه ای است. صرف کردن وقت مدیر جهت داشته های ورودی در مدرسه وانتطار کشیدن برای اینکه تمام ورودی ها بی کم و کاس در اختیار مدیر قرار گرفته و وارد مدرسه شوند تقریبا دست نیافتنی است.هنر مدیر حد اکثر استفاده از حداقل ورودی ها می باشد . عده ای از مدیران مدارس ریشه بسیاری از مشکلات و راه حل های مدارسرا در ورودی ها بخصوص منابع مالی می دانند. این افراد بیشترین توجه خود را به ورودی های سیستم مدرسه معطوف می دارند. عدهای دیگری اعلام می دارند که اگرچه توجه به منابع موجود در ورودی های سیستم ازاهمیت بالایی برخوردار است اما همه آن چیزینیست که مدرسه را به اهدافش برساند.در مدیریت فرایند مدار تلاش است که برنامه ریزی وارد و جای رفتار روزانه و بدون برنامه مدیر شود .در این روش که به مشارکت همهی کارکنان تاکید می ورزد روش ها , ابزار و مدلهای مناسبی برای بهبود بخشیدن به کیفیت کار مدرسه به مدیران و کارکنان ارایه می دهد.در این مقاله ضمن تاکید به مدیریت فرایند مدار و ارایه تعریفی از مدیریت کیفیت جامع راه کارهایی را برای دستیابی مدیریت به اینشیوه ارایه داده است.

لینک کمکی