فایل ورد تعهدات و تکاليف والدين نسبت به حقوق کودکان در خانواده در حقوق موضوعه ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تعهدات و تکاليف والدين نسبت به حقوق کودکان در خانواده در حقوق موضوعه ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

کودکان به واسطه محدودیت های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانونگذار, والدین و جامعهدارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بین الملل,کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 1989 میلادی وجود دارد که ایران نیز آن را مورد تایید قرار داد.قانون مدنی و دیگر قوانین کشور نیز در مورد حقوق کودک مواردی را ذکر کرده اند. با توجه به قانونمدنی و دیگر قوانین موجود و اعلامیه جهانی حقوق کودک, میتوان سن 18 سال را برای تمیز وتشخیص کودک به معنای عام لحاظ نمود که البته با سن بلوغ شرعی و زمان وجوب انجام تکالیف شرعیمتفاوت است, والدین نیز کسانی هستند که با ایجاد رابطه مشروع (نکاح) باعث به دنیا آمدن طفلمی گردند و طبق قانون دارای حقوق و تکالیفی هستند. حقوق کودکان در دوران قبل از تولد موردبی مهری قانونگذار واقع گردیده و والدین هیچ تکلیف و الزامی ندارند که همین یکی از نواقص مهم قانونمدنی در باب حقوق کودکان می باشد. البته حقوق کودکان پس از دوران تولد مورد توجه قانونگذار بودهولی در برخی موارد دارای ابهام, کلی گویی و حتی نقص می باشد. به طور مثال ابهام در ماده 1168 قانونمدنی در مورد حضانت و حتی امکان سو استفاده پدر از مواد 1169 و 1172 قانون مدنی, همچنین در مورد تربیت (موضوع ماده 1178 قانون مدنی) حدود و معیار تربیت با ابهام مواجه و به حداقل اکتفا نمودهو فاقد ضمانت اجرا می باشد؛ همچنین موارد دیگر همچون نفقه, حق ملاقات و حق تغذیه کودکان موردتضییع قرار گرفته است. در نتیجه با یک دید کلی می توان چنین تحلیل نمود که در مورد حقوق کودکنباید به حداقل اکتفا نمود بلکه باید به حد اعلی اندیشید و با آموزش والدین قبل و بعد از تولد وهمچنین اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید همراه با ضمانت اجرای قانونی لازم حقوق کودکانرا تضمین نمود.

لینک کمکی