فایل ورد تفاوت ها و شباهت هاي اعسار در حقوق ايران و آلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تفاوت ها و شباهت هاي اعسار در حقوق ايران و آلمان :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این مطالعه به بررسی فایل ورد تفاوت ها و شباهت هاي اعسار در حقوق ايران و آلمان می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که در حقوق آلمان مانند ایران برای اعصار در شرایط شرکت چنانچه فردی به موجب قانون محکوم به پرداخت وجهی در حق دیگران می گردد باید مفاد رای را اجرا نماید. در صورتی که توان اجرای رای را نداشته باشد باید برای دادگاه احراز نماید که عدم انجام مفاد حکم ناشی از اعسار وی می باشد. اما در حقوق آلمان برخلاف حقوق ایران اعسار در مورد پرداخت محکوم به یک پرونده است, اعسار از پرداخت محکوم به نام دارد. البته اثبات اعسار مختص به پس از محکومیت ندارد ومدیون در اثنای رسیدگی نیز حق اقامه دعوی اعسار را دارد.

لینک کمکی